Διακοπές στις Καλύτερες Τιμές!

Booking.com

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ)

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!
Προτού αγοράσεις δες: 520 για Ελλάδα και 529 για Κύπρο στην αρχή του κωδικού = ελληνικά προϊόντα. Τα προτιμάμε. Η ελλάδα έχει 16 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 40 δισεκατομμύρια εισαγωγές, είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε ! Τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνουμε κάθε χρόνο = πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας!! Ισχύει και για Κύπρο σε μικρότερους αριθμούς!

Λάδι με ορυκτέλαιο στην αγορά! Έρευνα

Εκτεταμένοι έλεγχοι στο λιανεμπόριο γίνονται από τον ΕΦΕΤ για το ενδεχόμενο διοχέτευσης στην αγορά ορυκτελαίου αντί για ηλιέλαιο. Όπως ανακοίνωσε ο Ε.Φ.Ε.Τ. ξεκίνησε έλεγχο στις εταιρείες "ΜΑΝΟΣ Α.Ε." και "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.", για τις οποίες μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, υπήρχε η πληροφόρηση ότι είχε γίνει διακίνηση ηλιελαίου, που περιείχε ορυκτέλαιο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μέχρι στιγμής έδειξαν τα παρακάτω: - Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ, που αφορούσαν τον έλεγχο της επιχείρησης "ΜΑΝΟΣ Α.Ε." στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Βόλο, από τον αρχικό έλεγχο των παραστατικών προέκυψε ότι διακινήθηκαν 1182tn (και όχι 1185 όπως αναφέρεται στο Market Alert Notification), από τους οποίους 1058tn ραφιναρίστηκαν και διατέθηκαν στις κατωτέρω επιχειρήσεις: ΕΛΤΡΟ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΣΠΡΕΧ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε., ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΣΠΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η. ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ Α.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒΕΕ, ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ DESSINA BALKAN, ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ ΑΕΒΕ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕΦ ΑΒΕΕ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΥΙΟΙ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΕΒΕ, ΛΑΡΙΣΑ ΕΛΕΜΧΟ ΑΕ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 124tn ανεπεξέργαστοι ηλιελαίου διατέθηκαν στην ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Για επιπλέον 950 tn ακατέργαστου ηλιελαίου αναμένουμε σχετικό πελατολόγιο από την εταιρία. - Σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ, που αφορούσαν τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε", από τον αρχικό έλεγχο των παραστατικών προέκυψε ότι παρελήφθησαν 855tn (και όχι 835tn όπως φαίνεται στο Market Alert Notification), από τους οποίους 730tn ραφιναρίστηκαν και 125tn παρέμειναν ανεπεξέργαστοι. Το σύνολο της ποσότητας βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και δεσμεύτηκε, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ώστε να αποφασιστεί ποια θα είναι η περαιτέρω τύχη τους. -Άμεσα η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ ενημέρωσε τις ανωτέρω 15 ελληνικές επιχειρήσεις για τα εξής: "Καλείστε όπως ανακαλέσετε άμεσα το σύνολο του ανωτέρω προϊόντος ραφιναρισμένου ή ακατέργαστου, καθώς και το σύνολο των τελικών προϊόντων, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί το ανωτέρω ηλιέλαιο ως πρώτη ύλη, και στα οποία το εν λόγω ηλιέλαιο περιέχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% εκτός εάν η εταιρία σας μπορεί να αποδείξει εμπεριστατωμένα (με ανάλυση ή με σχετικό ισοζύγιο μάζας) ότι η συγκέντρωση ορυκτελαίου σε αυτά είναι μικρότερη από 300 ppm. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να ανακληθούν από όλα τα σημεία πώλησης και να μας ενημερώσετε με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την πιθανή διακίνησή του στην εσωτερική αγορά, σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες. Επίσης, να μας πληροφορήσετε τις παραγωγικές διεργασίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ανωτέρω ηλιέλαιο, στις εγκαταστάσεις σας. Ακόμη, να μας πληροφορήσετε με ποια συσκευασία, επωνυμία και με ποιους αριθμούς παρτίδας διατέθηκαν τα ανωτέρω τελικά προϊόντα στην αγορά. Τέλος, να μας αποσταλεί πελατολόγιο διακίνησης των συγκεκριμένων παρτίδων, με τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες διοχετεύθηκε (επωνυμία - διεύθυνση - τηλέφωνα). Επιπλέον, εφόσον τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν διατεθεί στους καταναλωτές, οφείλετε να ενημερώσετε το κοινό για τους λόγους της απόσυρσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, άρθρο 19." Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Market Alert Notification 2008.0461-add18 της 7ης Μαΐου 2008 αναφορικά με τα συνιστώμενα μέτρα από τις Χώρες Κράτη Μέλη σχετικά με το επιμολυσμένο ηλιέλαιο αναφέρει τα εξής: -Απόσυρση/Ανάκληση όλου του επιμολυσμένου ηλιέλαιου που προέρχεται από την Ουκρανία (ή μιγμάτων που περιέχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία) από την αγορά -Απόσυρση/Ανάκληση των προϊόντων τροφίμων που περιέχουν περισσότερο από 10% επιμολυσμένο ηλιέλαιο προερχόμενο από την Ουκρανία (ή μίγματα που περιέχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία) από την αγορά, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι το προϊόν τροφίμου περιέχει λιγότερο από 300 ppm ορυκτελαίου. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί είτε με ανάλυση του προϊόντος τροφίμου είτε με κατάλληλους ποσοτικούς υπολογισμούς. (απαιτείται σύστημα ιχνηλασιμότητας). Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει τους έλεγχους. Με κάθε νέα σχετική εξέλιξη, θα υπάρξει και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πηγή: ΑΠΕ για περισσότερες λεπτομέρειες στο: Ηλιέλαιο επιμολυσμένο με ορυκτέλαιο υψηλού ιξώδους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Unique Visitor Counter